Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Made it mine againCelem projektu jest porównanie sposobu, w jaki różne kraje ponownie wykorzystują, redukują i poddają recyklingowi swoje odpady. Przede wszystkim uczestnicy dokonali krótkiej prezentacji swojego kraju, szkoły i klasy.

Następnie, uczniowie realizowali różne projekty związane z tematem projektu. Uczniowie naszej szkoły wykonywali zabawki i plakaty. Wykonali też krótki film wideo pokazujący innym szkołom, w jaki sposób odpady są ponownie wykorzystywane, redukowane i poddawane recyklingowi w Polsce. Na zajęciach uczniowie dyskutowali na temat podobieństw i różnic gospodarki odpadami w każdym z krajów partnerskich.

Projekt rozwijał kompetencje cyfrowe, językowe i artystyczne. Pozwolił na rozwój międzynarodowych kontaktów.
realizacja projektu miała na celu pokazanie uczniom, że chociaż różnimy się kulturą, obyczajami, zachowaniem t w celu ochrony naszej wspólnej planety ludzie powinni współpracować w celu ochrony środowiska.