Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

VI ŚWIETLICOWA OLIMPIADA SPORTOWAW dniach 11 i 14 marca 2019r  w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się VI ŚWIETLICOWA OLIMPIADA SPORTOWA. Głównym celem zawodów była promocja aktywności fizycznej wśród dzieci z klas młodszych, w myśl hasła: Każde dziecko dziś to powie, że ruch i sport to zdrowie!

Olimpiada jest stałym elementem realizowanym w świetlicy w ramach działań prozdrowotnych. Imprezę uroczyście otworzyła p. Marta Oleszek – kierownik świetlicy. Sportowe zmagania poprzedziła wspólna rozgrzewka. Zawody odbyły się w ulubionej przez uczniów formie rywalizacji zespołowej - wyścigach rzędów. Poszczególne konkurencje przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego - p. Elżbieta Niegowska – Śliwiak i p. Wojciech Śliwiak.

Młodzi sportowcy uczestniczyli w zabawach z: piłkami, kółkami ringo, pałeczkami sztafetowymi itp. Wszystkim konkurencjom towarzyszyły ogromne emocje i zaangażowanie. Zawodnicy zgodnie współpracowali w drużynach, stosując się do zasad fair play. Do rywalizacji zachęcał ich gorący doping kibiców – kolegów, rodziców i nauczycieli świetlicy.

Łącznie w dwóch dniach olimpiady wzięło udział 80  uczniów z kl. I – IV. Wszyscy zawodnicy otrzymali drobne nagrody, owoce oraz napoje.

Zachęcamy wszystkich: i małych, i dużych do podejmowania aktywności fizycznej każdego dnia!

 

M. Brzostowska, M. Lenik