Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

POWER

15 listopada Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu rozpoczęła realizację projektu „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany jest  na zasadach programu Erasmus+ a współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Celem projektu jest  wzmocnienie profilu zawodowego nauczycieli poprzez nabycie i podniesienie kompetencji językowych oraz poznanie narzędzi TIK związanych z komunikacją i grafiką.

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele nabędą kompetencje językowe oraz umiejętność posługiwania się narzędziami TIK związanymi z komunikacją i grafiką. Zostanie nawiązana współpraca międzynarodowa na platformie eTwinning. Przełoży się to bezpośrednio na podniesienie poziomu kształcenia umiejętności językowych uczniów oraz praktyczne wykorzystanie przez uczniów znajomości języka angielskiego w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie wdrożą się do wykorzystywania narzędzi TIK związanych z komunikacją i grafiką. Zostaną przygotowani do uczestniczenia w życiu współczesnej Europy.  Efektem będzie również wykształcenie u uczniów postawy otwartości na wielokulturowość,  dumy z własnego dziedzictwa kulturowego oraz umiejętności pracy w zespole.