Promocja zdrowia

W Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu promujemy zdrowy styl życia.

Szkoły promujące zdrowie

W dniu 7.12.2015 roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu dołączyła do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Co roku w szkole podejmuje się wiele działań, których celem jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia. Na zajęciach dydaktycznych przybliżane są uczniom podstawowe zagadnienia związane z promocją zdrowia. Organizowane imprezy propagują aktywny wypoczynek.

Nasza szkoła w dniu 20.05.2010 roku otrzymała Rejonowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Zgodnie z definicją "Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska." W naszej placówce staramy się dbać o swoje zdrowie oraz podejmować działania na jego rzecz.

Trzymaj formę

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Jest on współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności i Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Nasza szkoła od kilku lat realizuje go w ramach zajęć z przyrody, techniki i wychowania fizycznego. Dzieci uczą sie zasad prawidłowego odżywiania, układania jadłospisów, odczytywania informacji z etykiet. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w zakładce Trzymaj formę.

Moje dziecko idzie do szkoły

Nasi pierwszoklasiści biorą udział w programie edukacyjnym "Moje dziecko idzie do szkoły". Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, a także ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

Nie! Dla meningokoków

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych "Nie! Dla meningokoków", która została zainicjowana w 2008 roku. Jej celem było nie tylko poinformowanie Polaków o grożących zakażeniach wywoływanych przez meningokoki typu C, ale także edukowanie polskiego społeczeństwa o profilaktyce zachorowań.

Akcje

W naszej szkole przeprowadzane są różne akcje związane z promocją zdrowia. Zapraszam do zakładki Akcje.